Simona Peřinová

Bachelor's thesis

Punkční dilatační tracheostomie - ošetřovatelská péče o dýchací cesty u pacientů s tracheostomií

Percutaneous dilatation tracheotomy - nursery care of the respiratory passages of the patients with tracheotomy
Abstract:
Bakalářská práce na téma Punkční dilatační tracheostomie - ošetřovatelská péče o dýchací cesty u pacientů s tracheostomií se ve své teoretické části zabývá vymezením pojmů punkční dilatační tracheostomie a konkrétními postupy péče o dýchací cesty v souladu s nejnovějšími poznatky a výzkumem doložitelným standardizovaným postupem odsávání, který patří mezi důležité manažerské kroky podporující vysokou …more
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis Percutaneous dilatation tracheotomy - nursery care of the respiratory passages of the patients with tracheotomy is dealing with the determination of the terms percutaneous dilatation tracheotomy and specific procedures of the treatment of the respiratory passages according to the most recent findings and research that can be proved by standardized procedure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2010
  • Supervisor: Růžena Vitásková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: světu