Bc. Zuzana Kolaříková

Master's thesis

Financování politických stran v České republice: možnosti a limity reformy

Political Party Financing in the Czech Republic: possibilities and limits
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce analyzuje možnosti a limity reformy financování politických stran v České republice. Klade důraz na politický kontext, v němž celý proces se odehrál a role politických aktérů. Tato diplomová práce využívá metodu komparativní analýzy k vyhodnocení všech stranických návrhů na financování politických stran. Teoretická část práce se zaměřuje na politický systém České republiky …more
Abstract:
This master thesis analyses possibilities and limits of reform of the political party financing in the Czech Republic. It puts the emphasis on the political context in which the whole process took place, the role of political actors. This master thesis uses the methodology of comparative analyse to evaluation all party´s reforms of the party financing. The theoretical part of the thesis focuses on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií