Rostislav Vepřek

Bakalářská práce

Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries

Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries
Abstract:
The goal of this bachelor thesis was to assess the role of cultural mapping in international trade. Theoretical part addresses elements of culture and points out the importance of cultural intelligence within international trade. These elements were analysed and compared with selected countries of Western and Southern Europe. Sub-goal of this paper was the execution of comparative analysis focused …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit význam kulturního mapování pro mezinárodní obchodní aktivity. Teoretická část se zabývá elementy kultury a poukazuje na důležitost kulturní inteligence v rámci mezinárodního obchodu. Tyto elementy kultury byly analyzovány a porovnány ve vybraných zemích Západní a Jižní Evropy. Dílčím cílem bylo provedení komparativní analýzy zaměřené na důležitost kulturních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vepřek, Rostislav. Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe