Theses 

Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries – Rostislav Vepřek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Rostislav Vepřek

Bakalářská práce

Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries

Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries

Abstract: The goal of this bachelor thesis was to assess the role of cultural mapping in international trade. Theoretical part addresses elements of culture and points out the importance of cultural intelligence within international trade. These elements were analysed and compared with selected countries of Western and Southern Europe. Sub-goal of this paper was the execution of comparative analysis focused on the importance of cultural aspects and cultural mapping. The data was gathered via a semi-structured interview conducted with commercial managers, chief commercial officers or sales representatives. By this data, the recommendations for effective business negotiations in international trade were created.

Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit význam kulturního mapování pro mezinárodní obchodní aktivity. Teoretická část se zabývá elementy kultury a poukazuje na důležitost kulturní inteligence v rámci mezinárodního obchodu. Tyto elementy kultury byly analyzovány a porovnány ve vybraných zemích Západní a Jižní Evropy. Dílčím cílem bylo provedení komparativní analýzy zaměřené na důležitost kulturních aspektů a kulturního mapování. Data byla získána z polo standardizovaných rozhovorů, které byly uskutečněny s obchodními manažery, vedoucími obchodních oddělení či s obchodními zástupci. Na základě těchto dat bylo vytvořeno doporučení pro firmy pro efektivní obchodní jednání v mezinárodním obchodě.

Keywords: Kulturní mapování, Elementy kultury, Mezinárodní obchod, Západní Evropa, Východní Evropa

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49352 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Vepřek, Rostislav. Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz