Mgr. Irena Floriánová, DiS.

Bakalářská práce

Etiketování žáků s problémy v chování v běžné základní škole

Labelling of pupil with behaviour problems in mainstream elementary school
Anotace:
Anotace Práce „Etiketování žáků s problémy v chování v běžné základní škole“ je zaměřena na vymezení pojmu etiketizace, důležitosti vlivu školního a rodinného prostředí na vznik etiket. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První se zabývá vlastní teorií etiketování. Vymezení pojmu problémového chování, jeho odlišnosti od poruchového chování. Vysvětlením syndromu naučené bezmocnosti a syndromu …více
Abstract:
Annotation The wokr „Labelling pupils with behavioural problems at mainstream primary school“ is oriented on determination of word „labelling“ and also it is oriented on influence of school and family world for making labels. Teoreticall part is divided in two chapters. First chapter deals about the own teory of labelling. Determination of word „behavioural problems“, its differencies from abnormal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta