Bc. Martin Ohlídal

Bakalářská práce

Judikatura Soudního dvora v oblasti DPH

Case Law of the Court of Justice Related to VAT
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem nejnovější judikatury Soudního dvora Evropské Unie v oblasti nároku na odpočet DPH. Systém odpočtu DPH uhrazené nebo splatné na vstupu je jedním ze základních stavebních prvků této daně a jeho správná aplikace je klíčová pro fungování společného systému daně z přidané hodnoty. Rozhodnutí Soudního dvora určují výklad daňových ustanovení a mají tedy významný vliv na …více
Abstract:
Bachelor's thesis analyses the most recent case law of the Court of Justice related to VAT deduction. The VAT payable or paid on input deduction system is one of the key components of this tax and its correct application is crucial for proper functioning of the common system of value added tax. Court of Justice rulings determine the interpretation of tax provisions and therefore have a considerable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta