Michaela VAVŘIČKOVÁ

Master's thesis

Vliv flavonoidů na expresi DDR genů v oxidačním stresu

Efect of flavonoids in expression of DDR genes during oxidation stress
Anotácia:
Flavonoidy jsou polyfenoly rostlinného původu, které jsou syntetizovány jako sekundární metabolity. V rostlinách plní rozmanité funkce. Mimo účinky v rostlinách, byla zjištěna široká škála účinků těchto látek také na ostatní živé organismy, které je přirozeně přijímají zejména formou potravy. Flavonoidy mohou na živé organismy působit jak pozitivně tak i negativně. Významným pozitivním účinkem mnohých …viac
Abstract:
Flavonoids are polyphenols of plant origin, synthesized as secondary metabolites. They perform various functions in plants. In addition to effects in plants, a wide range of effects of these substances have also been found on other living organisms, which ingest them mainly in the form of food. Flavonoids can have both positive and negative effects on living organisms. A significant positive effect …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jiří Červeň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVŘIČKOVÁ, Michaela. Vliv flavonoidů na expresi DDR genů v oxidačním stresu. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Chemistry / Experimentální biologie