Bc. Petra Jarošová

Master's thesis

Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA

Study of interaction of benzo[c]phenantridine alkaloids to non-canonic DNA structures
Anotácia:
V této diplomové práci se věnuji vybraným benzo[c]fenanthridinovým alkaloidům a jejich interakci s nekanonickými strukturami DNA. Byl sledován vliv alkaloidů na různé typy jednořetězcových nekanonických struktur DNA – G-kvadruplexů porovnáním absorpčních a fluorescenčních vlastností roztoků v přítomnosti DNA a bez ní. Byly stanoveny asociační konstanty pro alkaloidy makarpin a chelilutin, které se …viac
Abstract:
In this thesis, certain benzo[c]phenanthridine alkaloids and their interaction to non-canonical structures of DNA were studied. Influence of alkaloids on various types of single-stranded non-canonical DNA structures (G-quadruplexes) was observed by determining the change of absorption and fluorescent spectra with and without present DNA. Association constants of macarpine and chelilutine binding to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta