Bc. Petra Jelečková

Diplomová práce

Online sociální sítě a politicky a sociálně motivované jednání

Online social networks and politically and socially motivated action
Anotace:
Práce se zabývá uživateli Facebooku, kteří jej používají ke komunikaci v souvislosti s politicky a společensky zaměřenými tématy. Cílem práce je zjistit motivace uživatelů, kteří se k takovému jednání rozhodují. Zároveň se práce zaměřuje na způsob takového jednání, jeho kontext a intervenující podmínky a zkoumá vztahy takových uživatelů s vlastním publikem. Tato práce vychází z teoretických konceptů …více
Abstract:
The work deals with the Facebook users who use it to communicate in relation to politically and socially-oriented topics. The aim is to determine the motivation of users who decide to act in this way. At the same time, the work focuses on process of such actions, its context and intervening conditions. It also explores relationship of such users with their own audience. This work is based on theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií