Ing. Yvona Miškeříková

Bachelor's thesis

Porovnání společného zdanění manželů a rozdělování ZD, porovnání výhodnosti z pohledu daně z příjmů, SP, ZP

Married couple's comparison of common taxation and dividing of tax base, comparison of convenience from the view of income tax, social insurance, health insurance
Abstract:
Základní pojmy zákona o daních z příjmů. Společné zdanění manželů, spolupracující osoby. Základ daně a jeho rozdělení, zálohy na daň, daňová povinnost. Sociální a zdravotní pojištění. Modelové příklady, porovnání. Daňová optimalizace.
Abstract:
Basic definitions about law of income tax.Common taxation of married couples, cooperative persons. Tax base and its division, advances for a tax, tax liability. Social insurance and health insurance. Model examples, comparison. Tax optimalization.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2007
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Kříž
  • Reader: Ing. Jaroslav Branický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Taxation