Mgr. Lukáš Krejčí

Bakalářská práce

NetBeans Platform jako EJB klient

NetBeans Platform as EJB Client
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout aplikační rámec pro tvorbu Enterprise JavaBeans klientů, postavených na platformě NetBeans. Rámec je koncipován tak, aby podpořil tvorbu přenositelné a udržovatelné aplikace, izolované od proprietárního uzamčení na využívaném aplikačním serveru. Navržený rámec je implementován a je možné jej využít se třemi různými implementacemi aplikačního serveru. Funkčnost …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to draft a framework for the development of Enterprise JavaBeans clients based on NetBeans Platform. The framework is designed to encourage creation of portable and maintainable application, with no vendor dependency on used application server. Designed framework is implemented and it is possible to use it with three different implementations of application server …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Adámek
  • Oponent: RNDr. Jan Pomikálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika