Lucie HRABCOVÁ

Bakalářská práce

Subchloroplastové frakce a jejich izolace

Izolation of sub-chloroplast membrane particles
Anotace:
Práce obsahuje základní informace o vnitřní struktuře chloroplastů a je věnována metodám izolace subchloroplastových částí (především granálních a stromálních tylakoidů). V experimentální části práce je uvedena metoda izolace tylakoidních membrán z rostlin špenátu, huseníčku a ječmene a následné solubilizace membrán pomocí detergentu digitoninu (v poměru 1:1 digitonin:celkový obsah chlorofylů a a b …více
Abstract:
The work contains basic information about the internal structure of the chloroplasts and is focused on methods of isolation of the subchloroplast parts (especially grana and stroma thylakoids). The experimental part of the work presents a method of isolation of thylakoid membranes from spinach, Arabidopsis and barley plants and subsequent solubilization of the membranes using digitonin (ratio 1:1 digitonin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABCOVÁ, Lucie. Subchloroplastové frakce a jejich izolace. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika