Bc. Jarmila Kojecká

Diplomová práce

Psychosociální potřeby klientů Domova s chráněným bydlením ve Fryštáku

Psychosocial needs of the clients at the Sheltered house in Fryšták
Anotace:
Diplomová práce se věnuje seniorům v sociálním zařízení a jejich psychosociálním potřebám. V první části shrnuje teoretické poznatky o změnách, které probíhají během procesu stárnutí, a vymezuje některé pojmy, které jsou spojeny se stářím a stárnutím. Dále práce popisuje potřeby psychické a také potřeby sociální. V závěru teoretické části se práce věnuje současné legislativě sociálních služeb a popisu …více
Abstract:
The dissertation focuses on senior citizens living in the retirement facility and their psy-chosocial needs. The first part of the dissertation summarizes a theoretical knowledge of the changes occurring during the process of aging, and also defines some notions of the old age and aging. . It describes the psychological needs, as well as social Leeds. The final part of the disseration describes current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kojecká, Jarmila. Psychosociální potřeby klientů Domova s chráněným bydlením ve Fryštáku. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe