Theses 

Psychosociální potřeby klientů Domova s chráněným bydlením ve Fryštáku – Bc. Jarmila Kojecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jarmila Kojecká

Diplomová práce

Psychosociální potřeby klientů Domova s chráněným bydlením ve Fryštáku

Psychosocial needs of the clients at the Sheltered house in Fryšták

Anotace: Diplomová práce se věnuje seniorům v sociálním zařízení a jejich psychosociálním potřebám. V první části shrnuje teoretické poznatky o změnách, které probíhají během procesu stárnutí, a vymezuje některé pojmy, které jsou spojeny se stářím a stárnutím. Dále práce popisuje potřeby psychické a také potřeby sociální. V závěru teoretické části se práce věnuje současné legislativě sociálních služeb a popisu zařízení, ve kterém výzkum probíhal. Ve druhé části je práce zaměřena na samotný proces výzkumu a prezentaci získaných dat. Obecné informace, jako věk, předchozí bydliště, zájmy, adaptace klienta, byly získány studiem spisové dokumentace. Na základě rozhovorů s klienty byla získána další data. Výzkum byl doplněn rozhovory s pracovnicemi v přímé péči. Sběr dat byl prováděn v Domově s chráněným bydlením ve Fryštáku. V závěrečné části diplomové práce jsem prezentovala získané kategorie, odpověděla na výzkumné otázky a zhodnotila výzkum s doporučením pro praxi.

Abstract: The dissertation focuses on senior citizens living in the retirement facility and their psy-chosocial needs. The first part of the dissertation summarizes a theoretical knowledge of the changes occurring during the process of aging, and also defines some notions of the old age and aging. . It describes the psychological needs, as well as social Leeds. The final part of the disseration describes current social services legislation and the facility where the research took place. The second part of the dissertation is focused on the actual process of research and a presentation of the obtained data. General information, such as age, previous residence, hobbies, interests and the client's adaptation, was gained by studying the documentation files. More data were obtained thanks to the interviews with the clients. The research also included interviews with the direct care staff. The data were collected at the Sheltered housing in Frystak. In the final part of the dissertaion, I have presented the categories, answered the research questions and evaluated the research giving suggestions for the practice.

Klíčová slova: Senior, stáří, stárnutí, potřeby, hodnoty, komunikace, domov, přátelství, pomoc, autonomie.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31830 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kojecká, Jarmila. Psychosociální potřeby klientů Domova s chráněným bydlením ve Fryštáku. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz