Bc. Tereza Benešová

Diplomová práce

Financování malých kulturních akcí s mezinárodním prvkem

Financing of small cultural events with an international element
Anotace:
Diplomová práce identifikuje různé možnosti financování malých kulturních akcí s mezinárodním prvkem. Zkoumaná oblast je soustředěna především na hudební a literární akce zmíněného typu, které byly, nebo by mohly být, realizované na území města Brna. První část systematicky zkoumá teorii a pojmy související s problematikou nestátního neziskového sektoru, kulturních politik a organizování malých kulturních …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine different options of funding small cultural events with an international element. In the area of interest are mostly music and literary events of the previously specified type, which happened or will happen in the city of Brno. The first part systematically examines the theory and the vocabulary related to the problematics of the non-profit non-nation sector as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta