Bc. Tomáš Zelenka

Diplomová práce

Milan Machovec o filosofii a náboženství

Milan Machovec on Philosophy and Religion
Anotace:
Práce se ve třech tematických okruzích (hledání smyslu českých dějin, obecně teoretické hledání smyslu lidského života a interpretace dějin křesťanství) zabývá pojetím náboženství v rámci Machovcovy filosofie. Pozornost je věnována dialogu mezi křesťanstvím a marxismem, dějinné úloze náboženství, odlišení humanistické a mytologické vrstvy náboženství, interpretaci některých náboženských hnutí a osobností …více
Abstract:
My thesis deals in three thematic areas (search for the sense of Czech history, general theoretical search for the meaning of life and the interpretation of the history of Christianity) with the concept of religion in Machovec’s philosophy. Attention is paid to the dialogue between Christianity and Marxism, the historical role of religion, the difference between humanistic and mythological layer of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta