Mgr. Antonín Zita, M.A.

Doctoral thesis

How We Read: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands

How We Read: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands
Abstract:
Tato disertace dokumentuje recepci tzv. Beat Generation autorů a jejich děl ve Spojených státech amerických a v Česku, tedy v Československu a České republice, a to ve dvou časových obdobích – v 50. a 60. letech minulého století a v současnosti. Skrze analýzu této recepce umožňuje disertace lépe porozumět tomu, jak se formuje chápání subjektů poznání. Reakce vůči Beat Generation autorům byly velmi …more
Abstract:
říve analyzuje články v literárním periodiku Světová literatura, poté pokračuje poukázáním na změnu rétoriky v těchto článcích, a nakonec končí rozborem návštěvy Allena Ginsberga v roce 1965 a vlivu Beat Generation autorů obecně. Současná recepce je vysvětlena v 8. kapitole. Tato kapitola nejdříve zkoumá různé předmluvy či doslovy, tedy materiály dodané vydavateli k dílům Beat Generation, poté se zaměřuje …more
Abstract:
The dissertation documents the reception of the Beat Generation writers and their work in the United States and the Czech lands, that is Czechoslovakia and the Czech Republic, in two different time periods – the 1950s/1960s and today. Subsequently, by analyzing the differences and similarities between the receptions, the dissertation comments on how an understanding of a subject is formed. The Beats …more
Abstract:
various introductory materials of Beat publications, and then continues by focusing mostly on Lawrence Ferlinghetti’s 1998 visit and the comparison between the Beats and Czechoslovak underground. The nature of Czech scholarship is also discussed. Finally, Chapters 9 and 10 provide an analysis of the documented reception by applying the theoretical concepts from Chapter 2. The dissertation provides …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta