Ing. Kateřina Šulcová

Disertační práce

Optimalizace oběhů vozidel a osádek v městské hromadné dopravě

Vehicle and crew scheduling optimization for public transport
Anotace:
Při zoběhov?án?í vozidel pokrýv?áme množinu včech spoj?ů z jízdního řádu vozidly. Minimální počet potřebných vozidel je d?án hlavně počtem spoj?ů ve špičce, kdy je hustota spoj?ů nejvyšší. V t?éto pr?áci navrhujeme zp?ůsob detekce minimálního počtu spoj?ů (tzv. kritick?ých spoj?ů) takov?ých, že jejich odebráním z ?úlohy zoběhování vozidel sn?ížíme počet potřebn?Lych vozidel. Určíme velikost množiny …více
Abstract:
Vehicle scheduling problem addresses the task of assigning vehicles to cover all trips in a timetable. Minimum number of vehicles is determined by the number of trips in the peak hours of demand. In this work, we propose an approach to detect the minimal set of trips (critical trips), such that omitting them allows to lower the amount of necessary vehicles. We give overview of the size of the set of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šulcová, Kateřina. Optimalizace oběhů vozidel a osádek v městské hromadné dopravě. Pardubice, 2021. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Doktorský studijní program / obor:
Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie