Ing. Zuzana Miklánková

Bakalářská práce

Environmentální management a jeho přínosy

Environmental management and its benefits
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Environmental management and its benefits” is examination of environmental management system and its impacts in theoretical and practical field. Theoretical part is concentrated on describing problems of environment, state role in environment field, characteristic of environmental management systems and their benefits enumeration. In the practical part there is analyzed …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Environmentálny management a jeho prínosy“ je skúmanie systému environmentálneho managementu a jeho dopadov v teoretickej a v praktickej rovine. Teoretická časť je zameraná na popis problematiky životného prostredia, úlohu štátu v oblasti životného prostredia, charakteristiku systémov environmentálneho managementu a vymenovaniu ich prínosov. V aplikačnej časti sa analyzuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2009
  • Vedoucí: Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma