Theses 

Drama and dramatization in foreign language teaching – Mgr. Tereza Zahrádková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Mgr. Tereza Zahrádková

Bakalářská práce

Drama and dramatization in foreign language teaching

Drama and dramatization in foreign language teaching

Anotace: Tato práce představuje dramatickou výchovu jako užitečný vzdělávací postup, vysvětluje principy a podmínky osvojování si cizího jazyka na pozadí dramatických technik a dokazuje užitečnost využití dramatu ve výuce cizích jazyků. První kapitola popisuje jazyk samotný, postavu studenta a základní charakter výuky cizích jazyků. Druhá kapitola se zabývá dramatem, objasňuje jeho využití v průběhu výuky cizích jazyků a volně navazuje na kapitolu třetí, jenž popisuje různé dramatické techniky vhodné pro prohloubení výuky cizích jazyků. Kapitola čtvrtá poskytuje popis plánů hodin, výsledek projektu strukturovaného dramatu podpořený vyhodnocením dotazníků, kvízů, testu a plánů hodin.

Abstract: This thesis introduces Drama Education as a wholesome language teaching approach, elucidates the principles and conditions of foreign language acquisition on the background of drama techniques and demonstrates the beneficial asset of drama utilization when foreign language teaching. Chapter One depicts phenomenon of language itself, a person of a student and essential patterns of foreign language learning. Chapter Two concerns about drama, clarifies its usage during the process of foreign language teaching and it is loosely coupled with Chapter Three which depicts various drama techniques appropriate for language teaching intension. Chapter four provides description of lesson plans, outcome of structural drama project promoted by evaluated questionnaires, quizzes, test and lesson plans.

Keywords: drama, dramatizace, cizí jazyk, technika, metoda, strukturované drama, vzdělání, dramatization, foreign language, technique, method, structured drama, education

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz