Bc. Jan FILÍPEK

Bakalářská práce

CorelDRAW Graphics Suite X4 a jeho využití při výuce počítačové grafiky

CorelDRAW Graphics Suite X4 and its use in teaching computer graphics
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje vektorový grafický program CorelDRAW, který by měl sloužit jako učební pomůcka pro studenty. Na začátku práce bude obecné pojednání o CorelDRAW a o novinkách oproti předchozím verzím. V jednotlivých kapitolách popíšu jednotlivé nástroje a práce s nimi za účelem vytvoření log, ilustrací, vizitek aj. Na konci každé kapitoly student dostane za úkol vytvořit jednoduchý obrázek …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe CorelDRAW, the vector graphical program, which should serve as a learning tool for students. The first part of this paper explains CorelDRAW generally and mentions the innovations that this software has as compared to its previous versions. Within the following chapters particular tools are described as well as the processes when they are applied in order to create …více
 

Klíčová slova

příručka CorelDRAW
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010
Identifikátor: 16681

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILÍPEK, Jan. CorelDRAW Graphics Suite X4 a jeho využití při výuce počítačové grafiky. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.