PhDr. Michaela Kořistová

Bakalářská práce

Hry Jiřího Karáska ze Lvovic Cesare Borgia a Král Rudolf

The Dramas Cesare Borgia and King Rudolf by Jiří Karásek ze Lvovic
Anotace:
Bakalářská diplomová práce pojednává o dvou dramatech Jiřího Karáska ze Lvovic (1871-1951), a to o hrách Cesare Borgia a Král Rudolf. Karásek proslul především jako básník, kritik a prozaik a dramatická tvorba stojí na okraji jeho díla i zájmu badatelů. Své hry psal a pojímal podobně jako své básně. Vzhledem k opakujícím se námětům, dekadentnímu pojetí i zpracování a zhusta homoerotické tématice nebyla …více
Abstract:
This thesis deals with two dramas by Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951), namely Cesare Borgia and Král Rudolf (King Rudolf). Karásek was famous for its poetry, critics and prose and his dramas are focused on by researchers only rarely. He wrote and approached the dramas just as his poetry. The then audience did not accept the dramas due to their repeated topics, decadent approach and style, and homoerotic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia