Bc. Stepan Kotsiur

Diplomová práce

Risk management a optimalizace rizik podnikání

Risk Management and Optimization Risks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá risk managementem a popisuje společnost, která vyvíjí svou činnost ve výrobě auto dílu pro nákladních i osobní vozidla, autodopravě a jiných souvisejících činností.Cílem práce bylo využit risk management v reálných podmínkách, při realizaci stavby nového výrobního podniku.Diplomová práce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje risk management a jednotlivá rizika, která …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is a risk management and describes a company that develops its activity in manufacturing auto parts for trucks and passenger vehicles, transportation and other related activities.. The aim of the work was to use risk management in real terms, during the construction of a new manufacturing plant. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Čapek
  • Oponent: Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS