Theses 

Možnosti přístupů k problematice informačního vzdělávání na vybraných vysokých školách: implementace výsledků do prostředí Vysokého učení technického v Brně – Mgr. Jan Zikuška, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jan Zikuška, DiS.

Bakalářská práce

Možnosti přístupů k problematice informačního vzdělávání na vybraných vysokých školách: implementace výsledků do prostředí Vysokého učení technického v Brně

Possibilities of attitudes to problems of education for information on chosen Universities: implementation of the results to the setting of Brno University of Technology

Anotace: Práce je zaměřena na zjištění různých typů a forem informačního vzdělávání na vybraných českých vysokých školách. V úvodní části je stručně popsána definice a struktura teoretického východiska práce - informační gramotnosti. Další část analyzuje formy informačního vzdělávání na vybraných školách a ve výsledku popisuje jejich pozitivní stránky. Tento výsledek je poté implementován do prostředí VUT v Brně v podobě tvorby nového kurzu pro studenty prvních ročníků.

Abstract: The aim of this thesis is finding different types and forms of information education at selected Czech Universities. In the preamble there is briefly described the definition and structure of a theoretical resource of the thesis – Information Literacy. Next part analyses forms of information education on chosen schools and deals with is positive aspects in the end. The results are later implemented to the setting of Brno University of Technology in form of creating a new course for students of first year.

Klíčová slova: vzdělávání, informační výchova, informační gramotnost, vysokoškolské knihovny, Vysoké učení technické v Brně, education, information education, information literacy, academic libraries, Brno University od Technology

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz