Lucie HESSOVÁ

Bakalářská práce

E-marketing ve vybraných firmách

E-marketing in selected firms
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem "E-marketing ve vybraných firmách", se zabývá e-marketingem a jeho využitím ve vybraných firmách. Popisuje historii a vývoj internetu, poskytuje informace o nástrojích e-marketingu. V praktické části zjišťuji a vysvětluji použité e-marketingové nástroje vybraných firem a jejich vnímání zákazníky. Cílem této práce je navrhnutí zlepšení dosavadně používaných nástrojů prezentace …více
Abstract:
This bachelor´s thesis with the name "E-marketing in selected firms" deals with e-marketing and it's use in selected firms. Describes the history and evolution of the internet, provides information about e-marketing tools. In the practical part of the discovering and explaining the e-marketing tools of the selected firms and their perception of the customers. The aim of this work is designed to improve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HESSOVÁ, Lucie. E-marketing ve vybraných firmách. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management