Bc. Adéla Ježková

Diplomová práce

Projekt řešení nezaměstnanosti problémové skupiny ve Zlínském kraji

The Project of Solving the Unemployment of Problematic Group in the Zlin Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řešením nezaměstnanosti problémové skupiny (osob se zdravotním postižením) ve Zlínském kraji. Cílem této práce je podpořit osoby se zdravotním postižením na trhu práce a tím snížit jejich nezaměstnanost. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se nezaměstnanosti, trhu práce a politiky zaměstnanosti. Obsahem praktické části je stručná charakteristika Zlínského kraje …více
Abstract:
Diploma thesis deals with solving the unemployment of a problematic group (people with disabilities) in the Zlin region. The goal of the diploma thesis is to support people with disabilities in the labor market and reduce their unemployment. The theoretical part inc-ludes the findings from the sphere of unemployment, labor market and employment policy. The practical part contains the brief characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ježková, Adéla. Projekt řešení nezaměstnanosti problémové skupiny ve Zlínském kraji. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing