Alžběta Jiroušová

Bakalářská práce

Přínos digitální mamografie pro screening karcinomu prsu

Benefit of digital mammography for the breast cancer screening
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice karcinomu prsu a přínosu digitální mamografie pro jeho včasnou detekci. Zabývá se také dalšími možnostmi diagnostiky tohoto onemocnění a především novým způsobem odběru podezřelé tkáně vakuovou biopsií, která se provádí pod mamografickou kontrolou. Této problematice je věnována značná část teoretické i praktické části.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of breast carcinoma and contribution of digital mammography to its early detection. It also describes other diagnostic options of the disease. Thesis deals with other diagnostic possibillities of this illness especially with new way of biopsy, vacuum biopsy which is performed under mammographic control. Significant part of practical and theoretical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Hana Urminská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jiroušová, Alžběta. Přínos digitální mamografie pro screening karcinomu prsu. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent