Stanislava Mikušová

Master's thesis

Využití digitální technologie v kresleném filmu

The usage of digital technology for cartoon animation

Abstract:
Tato práce se zabývá využitím, přínosem a vlivem digitálních technologiína zpracování tradičních metod kreslené animace. Na začátku uvádímshrnutí vývoje animačního procesu z hlediska hledání optimálních cest.Hlavní náplní práce je teoretické zhodnocení aspektů tvorby kreslenéhofilmu elektronickou cestou. A cílem je začínající animátory motivovat khledání optimálních řešení při tvorbě kresleného filmu …more
Abstract:
This thesis deals with the usage, benefits and impact of digital technologyon processing traditional methods of cartoon animation. I start with asummary of the evolution of the animation process and I describe how peoplewere finding optimal ways. The main content of the work is the theoreticalevaluation of the process of creating cartoons electronically. My goal is tomotivate beginning animators to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 10. 2009
  • Supervisor: Michal Podhradský
  • Reader: Michaela Pavlátová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Master programme / field:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.