Dan Nejedlý

Bakalářská práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Contracts of work performed out of employment framework
Anotace:
Moje bakalářská práce se bude zabývat dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, které jsou součástí pracovněprávních vztahů, můžeme to nazvat i jako doplňkový právní vztah.Práce je členěna do několika kapitol. V první kapitole je stručný přehled vývoje pracovního práva, počátky vzniku zákoníku práce a vznik dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V další kapitole je ozřejmění pracovněprávních …více
Abstract:
My bachelor´s thesis will occupy of agreements on work performed outside the employ-ment, that are the part of labour relations, we can also call it as complementary law relation. This thesis is divided into a few chapters. There is a brief overview of development of labour law in the first chapter with the beginning of origin of code of law and the beginning of agreements on work performed outside …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě