Kristýna BLÁHOVÁ

Bakalářská práce

Preference rodiček k osobě porodníka (lékař vs. porodní asistentka) - srovnání přání prvorodiček a vícerodiček

Prefernce of pregnant women to the obstetrician (doctor vs. midwife) - comparison of wishes of primiparous and multiparous
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na preference rodiček ohledně porodníka, jeho vzdělání, profese a vlastností. Hlavním cílem bylo zjistit přání rodiček ohledně osoby, která přivede jejich dítě na svět a porovnat rozdíly mezi přáním prvorodiček a vícerodiček. V teoretické části se zabýváme historií porodnictví, vzděláním lékařů i porodních asistentek a jejich profesními organizacemi. Dále je kapitola o …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on preferences of expectant mothers regarding obstetrician, his education, profession and qualities. The main goal was to find out the wishes of the expectant mothers about the person who would bring their child into the world and to compare the differences between the wishes of primiparous women and multiracial women. In the theoretical part We deal with the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHOVÁ, Kristýna. Preference rodiček k osobě porodníka (lékař vs. porodní asistentka) - srovnání přání prvorodiček a vícerodiček. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka