Theses 

Pohybové schopnosti a jejich vliv na kvalitu plaveckých dovedností – Mgr. Milan Chlup

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Milan Chlup

Diplomová práce

Pohybové schopnosti a jejich vliv na kvalitu plaveckých dovedností

Movement stills and their impaet on the quality of swimming stills

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na vliv pohybových schopností na kvalitu plaveckých dovedností žáků Střední pedagogické školy Boskovice ve školních letech 2009/2010 až 2012/2013. Teoretická část popisuje pohybové dovednosti, stručně rozděluje pohybové schopnosti včetně možnosti jejich testování. V kapitole plavání seznamuje s etapami výuky. Více se zaměřuje na základní a speciální plavecké dovednosti a charakterizuje jednotlivé plavecké styly. Empirická část vysvětluje hodnocení plaveckých dovedností, motorických a běžeckých testů. Zpracovává, srovnává a interpretuje výsledky pomocí výpočtů, grafů a tabulek.

Abstract: The dissertation deals with the impact of movement skilss on the quality of swimming skills at Secondary school of education in Boskovice from the school year 2009/2010 to 2012/2013. The theoretical part describes movement skills, briefly divides movement ability and several possibilities of testing are included. The chapter swimming acquaint us with different levels of education. The basic and specialized swimming skills are discussed into more details. There are also mentioned different swimming strokes. The empirical part explains the appraisal of swimming skills, movement tests and running tests. It Analyses, compare and interprets outcome with the aid of graphical design and tables.

Klíčová slova: Motorické schopnosti, pohybové (motorické) dovednosti, motorické testy, plavecké způsoby, speciální plavecké dovednosti Movement skills, movement ability, movement tests, swimming strokes, specialized swimming skills

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:33, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz