Thea Cerovská

Bakalářská práce

Jednotlivé dědické tituly

Individual inheritance titles
Anotace:
Téma této bakalářské práce zní: „Jednotlivé dědické tituly´´. Občanský zákoník v roce 2014 přinesl mnoho změn a nových právních institutů týkajících se dědického řízení a dědického práva obecně. Z tohoto důvodu je začátek práce věnovaný základním rozdílům nynější právní úpravy s právní úpravou z roku 1964 (zákon č. 40/ 1964 Sb. – občanský zákoník). Poté je práce zaměřená na jednotlivé dědické tituly …více
Abstract:
The bachelor thesis is called: ´´ Individual inheritance titles´´. In 2014, the civil code brought many modifications and new law institutes into the process of inheritance in general. That is the reason why the thesis beginning is dedicated to principal differences between the current legislation and the antecedent legislation from 1964 (Act No. 40/ 1964 Sb. – civil code). The thesis is then focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Taťana Sommerová
  • Oponent: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání

Práce na příbuzné téma