Bc. Tereza Chvapilová

Diplomová práce

Hate speech a česká veřejná politika

Hate speech and Czech public policies
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je porovnat vývoj a současné trendy veřejných politik ve vztahu k hate speech (šíření, podněcování a podporování jakýchkoli projevů nenávisti) v České republice a ve Francii. Cílem práce je charakterizovat tendence vývoje v obou zemích a následně provést komparaci dané problematiky. Práce bude veřejnou politiku v této oblasti konceptualizovat jako pole, tzn. analyzovat …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Hate speech and French and Czech public policies” is to compare current trends of the public policies in relation to hate speech (spreading, inciting and supporting any hate speech) in the Czech Republic and France. The work is aimed to characterize the tendencies of development in both countries and consequently compare the given issues. The public policy is conceptualised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Plaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta