Bc. Tereza Chvapilová

Master's thesis

Hate speech a česká veřejná politika

Hate speech and Czech public policies
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je porovnat vývoj a současné trendy veřejných politik ve vztahu k hate speech (šíření, podněcování a podporování jakýchkoli projevů nenávisti) v České republice a ve Francii. Cílem práce je charakterizovat tendence vývoje v obou zemích a následně provést komparaci dané problematiky. Práce bude veřejnou politiku v této oblasti konceptualizovat jako pole, tzn. analyzovat …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Hate speech and French and Czech public policies” is to compare current trends of the public policies in relation to hate speech (spreading, inciting and supporting any hate speech) in the Czech Republic and France. The work is aimed to characterize the tendencies of development in both countries and consequently compare the given issues. The public policy is conceptualised …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Plaček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta