Martin Smolka

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Problémy pociťované ze strany rodičů při péči o dítě s PAS

Problems perceived by parents in caring for a child with autism spectrum disorder
Anotace:
Absolventské práce v prvních dvou kapitolách seznamuje s poznatky o autismu, a zmiňuje dopad na ty nejbližší rodinu a rodiče. Třetí kapitola se věnuje sociální síť Facebook a charakteristiky facebookové skupiny a možné důvody, proč se rodiče dětí s PAS seskupují v nich seskupují. Výzkumná část analyzuje problémy pociťované rodiči při péči o dítě s PAS z facebookových diskuzích.
Abstract:
In its first two chapters, this thesis introduces the findings about autism, and mentions the impact on the closest family and parents. The third chapter focuses on the Facebook social network and facebook group characteristics, and the possible reasons why parents of children with Autism Spectrum Disorders gather together within such groups. The research section of the thesis analyzes the problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc