Ing. Roman Mičulka

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Strategic Analysis of the Enterprise
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Strategická analýza podniku“ je provedení komplexní strategické analýzy podniku a návrh vhodné strategie pro jeho budoucí rozvoj. Teoretická část práce je věnována vymezení problematiky strategického řízení, strategické analýzy a souvisejících metod. Praktická část zahrnuje představení zkoumaného podniku, po kterém následuje analýza zaměřená na jeho vnější i vnitřní prostředí …více
Abstract:
The main purpose of the diploma thesis “Strategic Analysis of the Enterprise” is to conduct a comprehensive strategic analysis of the company and propose a suitable strategy for its future development. The theoretical part of the thesis defines the concept of strategic management, strategic analysis and relevant methods. The practical part includes a description of selected company, followed by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management