Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D.

Disertační práce

Tracing The Origins Of Eucharistic Magic: On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals

Tracing The Origins Of Eucharistic Magic: On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals
Anotace:
V této dizertační práci analyzuji proces postupné ritualizace raně křesťanského stolování v prvních čtyřech stoletích n.l., který nahlížím v provázanosti s narůstající popularitou věr v nadpřirozenou kvalitu konzumovaného jídla. Obhajuji zde obecnou hypotézu, podle níž je dlouhodobá dynamika kolektivních rituálů do značné míry ovlivňována tím, jak jsou konkrétní rituální formy atraktivní pro lidskou …více
Abstract:
In this thesis, I analyze the process of the gradual ritualization of early Christian meals in the first four centuries CE as accompanied by the increasing popularity of beliefs in the supernatural quality of the meal elements. I advocate a general hypothesis that the long-term cultural dynamics of repetitive collective rituals is to a substantial extent driven by how they attract human cognition, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Thomas Kazen, prof. Luther H. Martin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta