Bc. Ondřej Bacík

Bakalářská práce

Hollywood pod vlivem umělecké narace?

The Hollywood under the influence of the art-cinema narration?
Anotace:
Předmětem této bakalářské diplomové práce je provést neoformalistickou analýzu filmu Drive, který režíroval Nicolas Winding Refn. Po teoreticko-metodologickém úvodu jsou popsány a analyzovány fáze předprodukce, produkce i postprodukce snímku. Hlavní částí práce je neoformalistická analýza, která má dvě části: naratologickou analýzu a analýzu stylu. V obou těchto částech je pozorován a popsán vliv dominanty …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Nicolas Winding Refn’s film Drive. After the introduction of the theoretical and methodological framework, the preproduction, the production and the postproduction phases of the film are described and analysed. The main part of the thesis is the neoformalist analysis, which has two parts: the narratological analysis and the analysis of the style. In both these parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Klíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta