Theses 

Vztah otce a dcery v rozvedené rodině a jeho vliv na genderovou identitu dcery – Bc. Iva Kulhánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iva Kulhánková

Bakalářská práce

Vztah otce a dcery v rozvedené rodině a jeho vliv na genderovou identitu dcery

Father-daughter relationship in a divorced family and his influence on daughters gender identity

Anotace: Bakalářská práce pojednává o vztahu otce s dcerou v rozvedené rodině. Konkrétně se práce zaměřuje na otcův vliv na genderovou identitu dcery v období po rozvodu i před rozvodem rodičů. Teoretická část pojednává o možnostech působení otce na genderovou identitu dcery. Empirická část se zabývá tím, jak dcery z rozvedených rodin vnímají vliv jejich otce na svou osobu a jejich přijetí genderové role ženy.

Abstract: This bachelor thesis discusses relationship of father and daughter in divorced family. Concretely the work focuses on father´s influence on daughter´s gender identity before and after her parents divorce. In the theoretical part there is talked about possibilities of father´s effect on daughter´s gender identity. In the application part there is talked about how daughters perceive father´s influence on them and their acceptance of the gender role of woman.

Klíčová slova: genderová identita, genderová role ženy, utváření genderové role, vliv otce, sebepojetí, rozvod, neúplná rodina, gender identity, gender role of woman, formation of gender role, father´s influence, selfconcept, divorce, incomplete family

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz