Bc. Natálie Chlustinová

Bakalářská práce

Celebritization in Electoral Campaigns. A Comparison of Hillary Clinton and Donald Trump

Celebritization in Electoral Campaigns. A Comparison of Hillary Clinton and Donald Trump
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o fenoménu celebritizace, konkrétně v kampaních Hillary Clintonové a Donalda Trumpa. Převážná část práce se zabývá obdobím prezidentských voleb ve Spojených státech amerických v roce 2016, přičemž cílem práce je komparace dvou zmíněných kampaní. Vycházím z dvou základních typů celebritizace, což znamená, že porovnávám, jak se Hillary Clintonová a Donald Trump chovali jako …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the phenomenon celebritization, particularly in the campaigns of Hillary Clinton and Donald Trump. Emphasizing the U.S. presidential election in 2016, the main objective of the thesis is comparison of these two campaigns. According to the main types of celebritization, I compare how Hillary Clinton and Donald Trump behaved like celebrities and also if they received support …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií