Martin KADLEC

Bakalářská práce

Výzkum a testování implementačního nástroje JADE pro~modelování agentních systémů

Research and testing of implementing framework JADE for modelling of agent systems.
Anotace:
V první části popisuji definice agenta a agentního systému. Ve druhé představuji několik nástrojů pro modelování, simulaci a implementaci agentních systémů: RETSINA a Swarm. Třetí část se věnuje nástroji JADE, popisuje jeho vlastnosti a přináší manuál, jak implementovat agentní systémy v tomto nástroji. Poslední popisuje problémy, které se mohou vyskytnout při implementaci agentně založené aplikace …více
Abstract:
The first section introduces de nitions of agent and agent system. The second presents a few other tools for modelling, simulation and implemen- tation of agent systems: RETSINA and Swarm. The third one is dedicated to JADE, descibes its qualities and brings manual how to implement agent system using this tool. The last one describes problems which man have to handle during implementation of agent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 43585

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLEC, Martin. Výzkum a testování implementačního nástroje JADE pro~modelování agentních systémů. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd