Yilei Jiao

Bachelor's thesis

Assessment of Investment Possibilities for Individual Investors in China

Assessment of Investment Possibilities for Individual Investors in China
Abstract:
The main objective of this thesis is to assess the possibilities of the investing and to give some advice to the individual investors in China. It will promote the investment decisions of individual investors. This thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction of the main aim of this thesis and we will find the direction of this research. In the second part, we define and …more
Abstract:
The main objective of this thesis is to assess the possibilities of the investing and to give some advice to the individual investors in China. It will promote the investment decisions of individual investors. This thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction of the main aim of this thesis and we will find the direction of this research. In the second part, we define and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2018
  • Supervisor: Kateřina Kořená
  • Reader: Haochen Guo

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance