Jan Horáček

Bakalářská práce

Poptávkové funkce jako ekonometrický model.

Demand functions as an econometric model
Anotace:
Tato práce zkoumá vliv monetární politiky a HDP na agregátní spotřebu domácností a dále rozdíly tohoto vlivu mezi USA, Německem a ČR. K analýze jsou použita roční a čtvrtletní data od roku 1995 a pro USA od roku 1985. Prokazuje vliv inflace a stanovených úrokových měr na tuto spotřebu a tím vliv centrální banky. U ČR a Německa je míra tohoto vlivu nižší, jelikož dané centrální banky praktikují striktnější …více
Abstract:
Topic of this bachelor thesis explores influence of monetary policy and GDP on aggregate demand and differences between USA, Germany and Czech Republic. It uses annual and quarterly data since 1995 and for USA since 1985. The work proves influence of inflation and interest rates on this demand. There is significantly lower influence on Germany and Czech Republic then on USA because these European central …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: Václava Pánková
  • Oponent: Marika Křepelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23475