Gabriela BENEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Spor o práva na těžbu nerostných surovin v Arktidě

Dispute over rights of raw material extraction in the Arctic
Abstract:
Oblast za polárním kruhem se v posledních letech těší zvýšené pozornosti. Je to způsobeno změnou klimatu, zlepšujícím se technologickým vybavením a také zásobami nerostných surovin, které se v oblasti nacházejí. Tato bakalářská práce pojednává o sporu na právo těžby nerostných surovin v Arktidě. Cílem práce je zachytit dosavadní vývoj v Arktidě a potvrdit či vyvrátit, zda bude nynější právní režim …more
Abstract:
The region above the Arctic Circle has received much attention in recent years due to global climate change, better technological equipment and substantial mineral resources reserves. This bachelor thesis deals with the dispute over the raw material extraction in the Arctic and its aim is to outline current development of the region and to analyse whether the current legal regime can manage territorial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENEŠOVÁ, Gabriela. Spor o práva na těžbu nerostných surovin v Arktidě. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/