Theses 

Využívání internetu žáky mladšího školního věku Internet use by primary school pupils – Markéta TRNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta TRNKOVÁ

Diplomová práce

Využívání internetu žáky mladšího školního věku Internet use by primary school pupils

Internet use by primary school pupils

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na internetovou aktivitu žáků mladšího školního věku. V teoretické části je charakterizován vývoj a historie internetu, dále pak vývojové období žáků mladšího školního věku, dostupnost a nebezpečí internetu. Praktická část je věnována výsledkům výzkumu, jehož hlavním cílem je zmapování využívání internetu žáky mladšího školního věku. Dalším cílem je pak zjistit kolik času žáci na internetu tráví, které stránky navštěvují a zda mají povědomí o nebezpečí, která na ně mohou na internetu čekat. Krátká část výzkumu je věnována pedagogům na 1. stupni základních škol, jehož cílem je zjistit názor na přínos či naopak nevýhody internetu do výuky. Výzkum proběhl formou rozhovoru u žáků 1. a 2. tříd, formou dotazníků u žáků od 3. do 5. tříd a u pedagogů na dvou základních školách v Litoměřicích.

Abstract: The diploma thesis is focused on Internet activity of young primary school age pupils. In the theoretical part, the history and development of the Internet is described as well as the developmental stage of primary school age, availability and dangers of the Internet. The practical part is devoted to research results. The main goal is to map how primary school age pupils use the Internet. Another objective is to find out the time the pupils spent on the Internet, which websites they visite and if they are aware of the dangers awaiting them on the Internet. A short part of the diploma thesis deals with research of primary school teachers. The main goal of this short research is to find out what they think about the benefits and disadvantages of integration of the Internet in teaching. The research was carried out by interwieving pupils of the first and second grades, by questionnaires for pupils from the third to fifth grades and their teachers at two primary schools in Litoměřice.

Klíčová slova: Internet, nebezpečí na internetu, sociální sítě, internetová stránka, psychologie a internet, žáci mladšího školního věku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Círus

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TRNKOVÁ, Markéta. Využívání internetu žáky mladšího školního věku Internet use by primary school pupils. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz