Bc. Kateřina RUBEŠOVÁ

Diplomová práce

Chování vysokopevných ocelí při ohýbání za studena

Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností simulace procesu press hardeningu pomocí termo-mechanického simulátoru na vysokopevných martenzitických ocelích a také určením vhodných parametrů pro toto zpracování. Práce obsahuje vyhodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností zpracovaných materiálů a jsou v ní sestaveny FLC křivky jednoho z vybraných experimentálních materiálů.
Abstract:
The diploma thesis deals with the possibility of simulation of process press hardening using thermo-mechanical simulator on high-strength martensitic steels as well as determination of suitable parameters for this processing. The work includes evaluation of microstructure and mechanical properties of processed materials and FLC curves of one of selected experimental materials
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUBEŠOVÁ, Kateřina. Chování vysokopevných ocelí při ohýbání za studena. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.