Martin Lipovský

Bakalářská práce

Návrh a implementace herního jádra a hry pro mobilní telefon

Design and Implementation of a Game Engine and a Game for a Mobile Phone
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací obecného herního jádra a jednodušší hry pro mobilní telefon s operačním systémem Android OS. Toto jádro bude implementováno v programovacím jazyce Android, který vychází z Javy.Vytvořená hra bude pro jednoho hráče. Hra je ve stylu 'shoot-em-up' s jednoduchou pseudo 3D grafikou. Jednotlivé levely můžeme editovat na PC. Pro použití herního jádra …více
Abstract:
This thesis deals with the design and implementation of the general game core and simple game for mobile device with operation system Android OS. This core is implemented in programming languages Android which is based on Java. The game is for one player. The game is in the style of 'shoot-em-ups' with a simple pseudo-3D graphics. Game levels can edit on your PC. To use the gaming kernel and install …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Gaura
  • Oponent: Dušan Fedorčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.