Bc. Barbora Mohelníková

Diplomová práce

Městská knihovna Polička - historický vývoj po 2. světové válce s akcentem na období komunistické totality

Municipal Library of Polička - historical development after the Second World War with emphasis on the period of Communist totalitarianism
Anotace:
Diplomová práce přináší ucelený pohled na historii Městské knihovny v Poličce v letech 1946–1989. Zabývá se vývojem knihovny v poválečném období a v období komunistické totality v Československu, přičemž akcent je kladen na její vývoj v letech 1948–1989. Práce byla zpracována na základě analýzy archivních pramenů. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu práce dále objasňuje, jaká byla návštěvnost a …více
Abstract:
The diploma thesis presents a comprehensive view of the history of the Polička Municipal Library during 1946–1989. It deals with the library's development in the post-war period and during the period of communist totality in Czechoslovakia, whereas emphasis is put on its development in the years 1948–1989. The work was compiled on the basis of analysis of archival sources. Through quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Jukl
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta