Mgr. Zuzana Zoubková

Bakalářská práce

Sanatorium podvržených. Moderní česká fantasy?

Sanatorium podvržených. Modern Czech Fantasy?
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá problematikou moderní české fantastické literatury, konkrétně dílem současného autora Ondřeje Netíka. Ten ve své trilogii „Sanatorium podvržených“ vytvořil magický svět skřítků ukrývajících se před lidmi ve zdech dětské léčebny. Teoretická část je věnována základním žánrům fantastické literatury, science fiction a fantasy, a pomeznímu žánru science fantasy. Každý …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of modern Czech fantastic literature, specifically the work of contemporary author Ondřej Netík. In his trilogy “Sanatorium podvržených”, he created a magical world of elves, hiding from the people within the walls of a children's hospital. Theoretical part is focused on the basic genres of the fantastic literature, Science Fiction and Fantasy, also on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Barešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta