Mgr. et Mgr. Alena Klečková, DiS.

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče a péče Institucionální - následný samostatný život

Substitute Family Care and Institutional Care - subsequent independent life
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí, péčí institucionální a následným samostatným životem. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních oblastí. První oblast se týká náhradní rodinné péče. Popisuje základní pojmy, hovoří o jednotlivých druzích této péče, o historii a o procesu umístění dítěte do náhradní rodinné péče. Druhá oblast se věnuje péči institucionální. Opět se zmiňuje o historii …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with foster care, institutional care and independent living downstream. The theoretical part is divided into three main areas. The first area relates to foster care. It describes the basic concepts, discusses the various types of care, the history and process of placing a child in foster care. The second area focuses on institutional care. Again refers to history, as well as the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta