Mgr. et Mgr. Alena Klečková, DiS.

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče a péče Institucionální - následný samostatný život

Substitute Family Care and Institutional Care - subsequent independent life
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí, péčí institucionální a následným samostatným životem. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních oblastí. První oblast se týká náhradní rodinné péče. Popisuje základní pojmy, hovoří o jednotlivých druzích této péče, o historii a o procesu umístění dítěte do náhradní rodinné péče. Druhá oblast se věnuje péči institucionální. Opět se zmiňuje o historii …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with foster care, institutional care and independent living downstream. The theoretical part is divided into three main areas. The first area relates to foster care. It describes the basic concepts, discusses the various types of care, the history and process of placing a child in foster care. The second area focuses on institutional care. Again refers to history, as well as the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta