Bc. Irena Jurčíková

Bachelor's thesis

Pohled na účast nevládních neziskových organizací ze Zlínského kraje v médiích

View of the participation of Non-Governmental Organizations in Zlín Region in the media
Anotácia:
Předmětem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem tištěná média zobrazují neziskové organizace, primárně spolky, ze Zlínského kraje. Pomocí žádostí o informace ke stavebním úřadům zjišťuje, zda jsou informace o účasti spolků ve stavebních řízeních relevantně podloženy. Přístup médií k působení neziskových organizací bude detailněji popsán spolu s kvantitativní obsahovou analýzou na dvou konkrétních …viac
Abstract:
The subject of this thesis is to determine how the print media show profit organizations, primarily associations of Zlin region. Use of information requests to building authorities detect whether information on the participation of associations in the construction management of relevant substantiated. Media access to the non-profit organizations will be described in detail along with quantitative content …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Skalík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Environmental Studies